W tym roku szkolnym będzie w naszej szkole realizowany projekt edukacyjny pt. „Razem lepiej, łatwiej, weselej”.
Głównym założeniem projektu jest integracja środowiska szkolnego. Adresatami są uczniowie klas 1 – 3 oraz wybrane klasy 4 – 8. Realizacja zadań odbywać się będzie przy współpracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców świetlicy i nauczycieli klas 4-8.
Projekt polegał będzie na współpracy klasy młodszej ze starszą, według następującego porządku:

  • kl. 1a z kl. 4e
  • kl. 1b z kl. 7b  
  • kl. 2a z kl. 5e
  • kl. 2b z kl. 8c
  • kl. 3a z kl. 5b
  • kl. 3b z kl. 5a

Uczniowie z klas 1- 3 będą mieli okazję poznać starszych kolegów, natomiast starsi uczniowie będą się uczyć odpowiedzialności, współpracy i wrażliwości na potrzeby młodszych dzieci.
Planujemy różnorodne formy współpracy np. konkursy, turnieje, wspólne koncerty piosenek, spotkania i wiele innych w zależności od pomysłowości starszych i młodszych uczniów.
Współpraca ze świetlicą polegać będzie głównie na wspólnej organizacji imprez okolicznościowych: Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Rodzica.

Czytaj dalej...

Klasa

Daty szczotkowań

1a

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

1b

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

2a

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

2b

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

3a

2.10

6.11

17.12

29.01

5.03

9.04

3b

2.10

6.11

17.12

29.01

5.03

9.04

3c

2.10

6.11

17.12

29.01

5.03

9.04

3d

2.10

6.11

17.12

29.01

5.03

9.04

3e

2.10

6.11

17.12

29.01

5.03

9.04

4b

2.10

6.11

17.12

29.01

5.03

9.04

4c

3.10

7.11

18.12

30.01

6.03

10.04

4d

3.10

7.11

18.12

30.01

6.03

10.04

4e

3.10

7.11

18.12

30.01

6.03

10.04

4f

3.10

7.11

18.12

30.01

6.03

10.04

5a

3.10

7.11

18.12

30.01

6.03

10.04

5b

3.10

7.11

18.12

30.01

6.03

10.04

5c

3.10

7.11

18.12

30.01

6.03

10.04

5d

3.10

5.11

18.12

30.01

6.03

10.04

6a

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

6b

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

6c

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

6d

1.10

5.11

14.12

28.01

4.03

8.04

Czytaj dalej...

I INFORMACJA O PERSONELU ZARZĄDZAJĄCYM PROJEKTEM

Koordynator - Maria Hady
Z-ca koordynatora – Adam Flis
Gł. księgowy projektu – Gabriela Kaczmarek
Płace - Elżbieta Tworzydło
Personel pedagogiczny - nauczyciele SP-3

II CZAS TRWANIA PROJEKTU

Od 1 lipca 2018 - 30 czerwca 2020 r.

III ETAPY REALIZACJI (zarys ogólny)

1. Od 1.07.2018 r. – rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup sprzętu IT do projektu wartości blisko 200 000 zł.- spodziewane rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z dostawcami – koniec września 2018 r.
2. Od 23 sierpnia – rozpoczęcie procedury przetargowej na zorganizowanie zajęć i warsztatów dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli –spodziewane rozstrzygnięcie i podpisanie umowy- koniec września.
3. Rozpoczęcie studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje przez nauczycieli – IX-X 2018 r.
4. Rekrutacja uczniów do projektu – IX 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Tak na TIK w SP-3 – podnosimy jakość kształcenia >>>

 

Czytaj dalej...
 

Przydatne informacje


2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net