Informujemy, że w dniach od 19 lutego do 2 marca 2018r. biblioteka szkolna będzie nieczynna z powodu inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych.

Komisja inwentaryzacyjna:

  • E. Tworzydło
  • Cz. Stec
Czytaj dalej...

Tymczasowo, ze względu na remont w szatni, nie zbieramy makulatury.

Czytaj dalej...

 Jadłospis od 14.02.2018r. do 27.02.2018r. >>>

 Opłata za obiady w lutym 45,50 zł

Prosimy o wpłaty do 10 każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto:

82 1020 4391 0000 6602 0144 8430

wpisując: - imię i nazwisko dziecka, klasa – opłata za m-c... – kwota ...zł (terminy j.w.)

Od 1 lutego nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe.

CENA 1 OBIADU DLA UCZNIA: 3,50 zł.

UWAGA

Nieobecność na obiedzie będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku zgłoszenia tej nieobecności do godz. 16.30 dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień nieobecności (rezygnacji z obiadu).

ODPISU ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY DOKONUJE WYŁĄCZNIE INTENDENTKA ODLICZAJĄC ODPIS OD WPŁATY ZA MIESIĄC NASTĘPNY.

Zgłoszenia nieobecności (rezygnacji z obiadu) można dokonać osobiście lub telefonicznie:

  • Intendent p. 12' nr tel. 17 748 20 43, w godz. 7.00- 14.30
  • Świetlica szkolna, nr tel. 17 748 20 39, w godz. 8.00 - 16.30
Czytaj dalej...
 

Przydatne informacje


2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net