Religia  

 Historia

 

 Muzyka
 Język polski  Matematyka  Zajęcia technicze
 Język angielski  Przyroda

 Zajęcia komputerowe

 

Informatyka

Język francuski

Plastyka

 

Wychowanie fizyczne

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

 Język hiszpański

 Język niemiecki

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net