• 21 kwietnia 2020 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin z języka polskiego - 120 minut
  • 22 kwietnia 2020 (środa) godz. 9.00 – egzamin z matematyki - 100 minut
  • 23 kwietnia 2020 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego - 90 minut

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19.06.2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26.06.2020 r.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Szczegółowe informacje oraz materiały na stronie https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ lub http://www.oke.krakow.pl

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net