• Język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00
  • Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek)godz.9:00

Termin dodatkowy

  • Język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • Język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

 

Szczegółowe informacje oraz materiały na stronie https://cke.gov.pl/komunikat-w-sprawie-harmonogramu-przeprowadzania-egzaminu-osmoklasisty-egzaminu-gimnazjalnego-oraz-egzaminu-maturalnego-w-2020-roku/   lub http://www.oke.krakow.pl

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net