Prawnie odpowiadam za swoje czyny

7 kwietnia 2022 r. klasy 7C, 7D oraz 8A i 8F uczestniczyły w spotkaniu z policjantem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jego tematem była odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

Podczas prelekcji uczniowie dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie narkotyków czy hejt. Uczniowie zostali także poinformowani, że wagary, picie alkoholu oraz nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego, również podlegają postępowaniu przed sądem.

Na spotkaniu omówiono niebezpieczeństwa płynące z niewłaściwego korzystania z sieci internetowej oraz zasady, którymi powinny kierować się młodzi ludzie korzystający z wszelkiego rodzaju grup społecznościowych czy forów internetowych. Podczas wystąpienia policjant wielokrotnie podkreślał, że w Internecie nie można być anonimowym.

Funkcjonariusz omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych. Podczas prelekcji uświadomił zebranym, że błędy popełniane w młodym wieku mogą mieć swoje konsekwencje w dorosłym życiu.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account