Skip to main content

Wyniki egzaminu ósmoklasisty - harmonogram

  • Termin ogłoszenia wyników egzaminu w systemie ZIU - 3 lipca 2024 r.
    (Loginy i hasła uczniowie otrzymali od wychowawców wraz ze świadectwami).
  • Termin wydawania zdającym zaświadczeń o wynikach (w szkole) - 3 lipca 2024 r., w godz. 8.00 - 15.00

SP3

Zapraszamy