Skip to main content

Stołówka szkolna

Opłata za obiady w czerwcu: 70,20 zł (liczba dni żywieniowych: 13)


ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ od 1 marca 2024 r.

Informujemy, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych jesteśmy zmuszeni od dnia 1 marca 2024 r. podnieść ceny posiłków przygotowywanych przez stołówkę szkolną.
Koszt żywienia dzieci ustalony został na podstawie analizy kosztów ich przygotowania oraz cen artykułów spożywczych z uwzględnieniem norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Po zmianie opłata jednostkowa za poszczególne posiłki obejmująca zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków wyniesie:

5,40 zł (słownie: pięć złotych 40/100)Opłaty >>>

Regulamin >>>

Karta zgłoszenia >>>

Cuda na talerzu - galeria zdjęć:

 

 

SP3

Zapraszamy