Skip to main content

Aktywna tablica

W ramach realizowanej kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 doposażony został gabinet terapeutyczny, który funkcjonuje w sali nr 32.

Kwota dofinansowania:

43 750,00 zł

W ramach programu szkoła zakupiła następujący sprzęt:

 • Monitor interaktywny Optoma 65” – 1 szt.
 • Laptop HP - 1 szt.
 • Robot Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) – 1 szt.
 • Zestaw okularów ClassVR 4 Premium – walizka + kontrolery – 4 szt.
 • Licencja elektroniczna ClasVR dostępu do portalu wirtualnych lekcji
 • Rozszerzenie systemu ClassVR – pakiet terapeutyczny rewalidacja i terapia wykorzystujący TIK – licencja elektroniczna
 • Kostka VR rozszerzona rzeczywistość – 4 szt.

Oprogramowanie:

 • mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert
 • mTalent Percepcja wzrokowo-słuchowa – Pakiet Ekspert
 • mTalent Matematyka. Dyskalkulia
 • mTalent Czytanie SY-LA-BA-MI – Pakiet Ekspert
 • mTalent Ortografia
 • mTalent Będzie dobrze – program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno—społecznych oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Eduterapeutica Lux
 • Escape Room (SPE) 4-8
 • Escape Room (SPE) 4-8
 • Eduterapeutica LUX SPE 4-8

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

SP3

Zapraszamy