Skip to main content

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

L.p.

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

1.

Flis Adam

historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka, zarządzanie oświatą i przedsiębiorczość

2.

Krzanicka Lucyna

edukacja wczesnoszkolna, matematyka, diagnoza i terapia pedagogiczna

3. 

Adamski Dawid

geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa

4.

Bilińska Teresa

historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

5.

Budzisz Anna

matematyka, informatyka i technologie informacyjne, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika

6.

Daraż Elżbieta

matematyka, informatyka

7.

Dencikowska Ewa

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, bibliotekoznawstwo z technologiamii informacyjnymi, edukacja czytelnicza i medialna

8.

Drozd Monika

psychologia, socjoterapia

9.

Filipowski Sławomir

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

10.

Gajdek Agata

pedagogika, teologia, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

11.

Hawrylak Anna

j. polski

12.

Inglot Ewa

biologia, przyroda, diagnoza i terapia pedagogiczna

13.

Jasińska Małgorzata

j. angielski

14.

Jagieła Wioletta

j. francuski, j. włoski,

15.

Kordyś Feliks

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, trener klasy mistrzowskiej w tenisie stołowym,

16.

Koryl Elżbieta

filologia rosyjska, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.

17.

Koszela-Piątek Agnieszka

j. polski

18.

Kowalczyk-Czernik Katarzyna

j. angielski

19.

Kowalczyk Zbigniew

religia

20.

Krauss Barbara

j. niemiecki

21.

Kruczek Wiesława

j. hiszpański

22.

Kyc Renata

edukacja wczesnoszkolna

23.

Lew Magdalena

technika, informatyka

24.

Makara Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

25.

Mikulec Iwona

edukacja wczesnoszkolna

26.

Niemiec Magdalena

j. polski

27.

Niemczyk Renata

j.polski

28.

Pączek Monika

j. angielski, j. polski

29.

Pecka Agnieszka

wychowanie fizyczne

30.

Piwoda Maria

edukacja wczesnoszkolna

31.

Pomianek Dorota

edukacja wczesnoszkolna

32.

Rejman Renata

matematyka, fizyka, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna tyflopedagogika, oligofrenopedagogika- edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

33.

Sikora Justyna

j. angielski

34.

Siuta Aldona

edukacja wczesnoszkolna

35.

Stobierska Monika

wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, etyka, przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

36.

Stopa Agata

wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnoza i terapia pedagogiczna

37.

Śliwińska Beata

chemia, matematyka

38.

Środoń Wojciech

religia

39.

Wierzyński Zygmunt

informatyka

40.

Wilczyńska Anna

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa,

41.

Wilczyńska-Krause Monika

matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

42.

Wilk Joanna

pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna, muzyka.

43.

Wolanin Anna

historia, wiedza o społeczeństwie

44.

Wygonik Marek

religia

45.

Wywrocka Iwona

pedagogika, plastyka, muzyka